# اندیشه_مثبت

چگونه مثبت اندیش باشیم ؟

افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند،   بنابر‌این باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

عشق بهائی دارد که باید پرداخت.

همدلی»برای واقع‌بینانه کردن انتظارات و خواسته‌ها، باید افراد را همان‌گونه که هستند بپذیرید و چارچوب ذهنی او را درک نمایید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

تجسم مثبت از آینده ؛ رویا پردازی به همراه انگیزه و عمل

مرد با تعجب پرسید : مثل اینکه اصلا دقت نکردید که این ساحل  کیلومتر ها امتداد دارد و هزاران ستاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

شیوه های افزایش ارتباط خود با دیگران

شیوه های افزایش ارتباط خود با دیگران : 1)صریح وصادق بودن: سعی کنیم در روابط خود با دیگران صریح وصادق باشیم ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

چه کنیم که نقاش چیره دستی شویم- چه کنیم تا نویسنده ای توانا شویم

چه کنیم که امیدوار باشیم- چه کنیم تا با بی حوصلگی بجنگیم و بالاخره چه کنیم تا دانش آموز موفقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید