# اندیشه

تاثیرات منفی و مثبت ICT بر موضوع جنسیت بررسی شد

تاثیرات منفی و مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موضوع "جنسیت" در حاشیه فاز دوم اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

جلب توجه دیگران ازطریق نشان دادن ارزش های انسانی خود:

به احساسات وعواطف ناخوشایند دوران گذشته و نقص هایی که اثرات عمیق برذهن شما باقی گذاشته است کمتر فکرکنید. درصورتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

شادی، برگ برنده روزهای سخت زندگی

امابدانید که شاد بودن همیشه آسان نیست، شاد بودن می‌تواند یکی از بزرگترین مبارزات مادر صحنه زندگی باشد. می‌تواند تمام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید