دید مثبت یا منفی؟

گاهی وقتها نداشته‌هام اونقدر جلوی چشمم این طرف و اون طرف می رن که اعصابم خراب میشه...

امروز با دیدی مثبت زندگی رو شروع کردم اما افکار بازیگوشی که جلوی چشمم رژه می رفتند دستم رو گرفتند و گفتند بشین همین جا، وسط دردها و غصه ها، خواستم بلند بشم اما پام رو هم گرفتن و گفتن: به چی دلت رو خوش کردی، یه نگاه به خودت بنداز.... هان؟... چیه؟.... چی می بینی جز یه آدمه بی ریخت و مسخره؟...

گفتم: من خودم رو دوست دارم، من راضی‌ام...

اونها دیگه حرف نزدن، همه جا ساکت شد، انگار تسلیم شدند، اما نه نیازی به تسلیم نبود، من  در افکار منفی غرق شده بودم.... دیگه فکرم کار نمی کرد... فقط دلم بود که داشت خودش رو به دیوار می کوبید...

آخه با تمام تلاشم برای شروعی مثبت اتفاقات عجیبی برام افتاد، مهمترین اونها رو اینجا می گم و اون این که موقع رفتن سر کار یه پسر بچه 8-7 ساله رو دیدم که ماشین بهش زده بود.... خوشبختانه زخم قابل توجهی نداشت فقط روی آسفالت داشت به خودش می پیچید!!...

می بینید تو رو خدا، آخه من چطوری مثبت باشم وقتی نمی شه؟!

اجازه دارم بگم از این دنیا که پر از غمه خسته شدم می خوام برم؟

/ 1 نظر / 27 بازدید
name

my comment