یه دید مثبت

اگر یه روز دشمن پییدا کردی بدون در رسیدن به هدفت موفق بودی

 

        اگر روزی تهدیدت کردن بدون در برابرت ناتوانند

        اگر روزی خیانت دیئی بدون قیمتت بالاست

واگر روزی ترکت کردن بدون با تو بودن لیاقت می خواد

منبع:zahreasal.blogfa.com

/ 0 نظر / 41 بازدید