چند جمله گران بها

بزرگترین ویژگی انسان این است که میتواند توقف ناپذیر شود شما هنگامی توقف ناپذیر میشوید که تحت هیچ شرایطی از ادامه کار خود خسته نشوید.

بعد از بروز هر مشکلی این دو سوال را از خود بپرسید

1 - چه کاری را درست انجام داده ام؟
2 - چه کاری را باید طور دیگری انجام می دادم ؟

همیشه با خودتان به نحوی سازنده و مثبت حرف بزنید برای آنکه ترستان از بین برود مدام تکرار کنید من از عهده این کار بر می آیم .

در از بین بردن نیروهای بالقوه درونی تردید داشتن نسبت به خود به تنهایی از تمام محدویت های بیرونی قوی تر است .

از امروز تصمیم بگیرید به جای آن که قربانی تغییر باشید استاد تغییر شوید .

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است .

همه می ترسند اما انسان برتر کسی است که علی رغم ترسش کاری را که باید انجام میدهد .

به خودتان ایمان داشته باشید تنها نبض این کلام استوار میتواند تمام توانتان را به تپش در آورد .

“با خود صداقت داشته باشید آنگاه همچون چرخه طبیعی فرا رسیدن روز از پی شب خواهید دید که با دیگران نیز نمی توانید صادق نباشید” شکسپیر

/ 0 نظر / 121 بازدید