مشکلات تحصیلی

در جامعه امروزمسائل تحصیلی و یادگیری دارای ارزش ویژه می باشد 0 با توجه به این مسئله که مدرسه می تواند روی گرایش وطرز تفکر وعلاقه کودکان اثرات مثبت و منفی داشته باشند واین اثرات تا سنین بزرگ سالی در فرد باقی بما ند مطالعه روی مشکلات تحصیلی از جنبه های مختلف ضروری می باشد 0به خصوص با ویژگی های شخصیتی کودک ،ناتوانیها ،چگونگی ارزشیابی ازدانسته های شاگردان میزان بهرۀ هوشی و علل افت تحصیلی وترک تحصیل 0بدین جهت طبقه خاصی درمشکلات رفتاری برای بررسی این گروه از مشکلات در نظر گرفته شده است که البته تحقیقات نشان داده است نسبت معلم به تعدادشاگردان عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی نبوده ولی میزان قدرت یادگیری و طبقه اجتماعی و فرهنگی پایین ویژگی های شخصیتی در کلاس های پرجمعیت ،اثرات منفیه بیشتری نسبت به گروه مخالف آن دربرداشته است .

 

حتی گروه بندی های کلاس نظیر مشابهت در بهره ی هوش یا متعلق بودن به طبقه فرهنگی بالاتر ویا بالابودن نمرات کلاسی نقش مؤثری درمیزان پیشرفت وهماهنگ نمودن برنامه های معلم در کلاس دارد.

 

دیگر از عوامل مهمی که در پیشرفت تحصیلی شاگردان نقش دارد دیدگاههای معلمین نسبت به گروه های شاگردان می باشد 0درصورتی که معلمی باانتظارکمترازیک کلاس ،آموزشهای خود را متمرکز نماید به تدریج شاگردان،افت بیشتری خواهند داشت،بدین جهت گروهی از روانشناسان مخالف گروه بندی شاگردان،به صورت ضعیف،متوسط و زرنگ میباشند، به خصوص اگر این مسئله در یک کلاس رخ بدهد. البته این عمل شاگردان زرنگ را تشویق و متوسط را دارای انگیزۀ پیشرفت می نماید امّاشاگردان ضعیف را دلسرد میکند امّادر کلاس های مختلف به دلیل کمتر معاشرت کردن و تماس داشتن شاگردان با یکدیگر اثر منفی زیادی نخواهد داشت0مشکلات تحصیلی و مشکلات رفتاری اثر متقابل بر یکدیگر دارند0 به طور مثال شاگردی که به علت دیر آموزی قادر به پیشرفت نمی باشد به تدریج دچارانزواطلبی،دلسردی ،فرار از مدرسه و غیره میشود و یا شاگردان با مشکلات رفتاری نظیر افسردگی ،پرخاشگری ،پرجنبشی، دچار مشکلات تحصیلی می شوند0امّاتشخیص این که کدام یک عامل اولیه میباشد کاری است دشواربدین لحاظ در طبقه بندی های مشکلات تحصیلی به صورت جداگانه بررسی می گردند0

 

منبع:javananazadshahr.blogfa.com

/ 3 نظر / 70 بازدید
elika

- - - فروشگاه کارت پستال برجسته دست ساز - - - - - - www.SpecialThings.ir - - - - - - www.KartPostal1.persianblog.ir - - - نظر یادتون نره [گل]

کاشفک

با سلام معرفی آثار مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام به همراه چکیده کتب (مجموعه کتب آموزشی روش های تدبر در قرآن، کتب موضوعی تدبر در قرآن، درسنامه های المیزان و..) http://quranetratschool.persianblog.ir

sadegh

با ما تبادل لینک می کنید ؟