می توانید سرنوشت خود را عوض کنید

تو چون خود کنی اخترخویش را بد مدارا زفلک چشم نیک اختری را
شکسپیر گفته است دنیا صحنه است و ما بازیگران آن هستیم . اگر این حرف درست باشد،ما نسبت به بازیگران بسیار خوش اقبال تریم ، چرا که می توانیم نقش خود را به دلخواه تغییر دهیم و نمایشنامه دیگری برای خود بنویسیم.نمایشنامه ای نیست که دست و پایمان را ببندد ، و نباید تقدیر خود را محتوم بدانیم. در واقع هنگام به پایان رساندن این کتاب بایدبرای بقیه زندگی خود تقدیر جدید و مثبت تری بنویسیم .
ولی قبل از این کار باید :
1- پی ببرید که چرا از لحاظ مالی آنقدر که می خواهید موفق نبوده اید
2- از پیش پا برداشتن موانع را یاد بگیرید
3- چند شگرد ساده کسب پول را به کار ببرید
4- تصویر بهتری از خود و زندگیتان بسازید تا بتوانید از ثروتی که کسب کرده اید لذت برده ، زندگی موفقی داشته باشید.
هر چه نسبت به آنچه واقعا می خواهیم آگاهتر شویم و بیشتر بدانیم که چگونه قوای خود را به کار گیریم و پی ببریم که برای دستیابی به زندگی شادتر و سالمتر و موفق تر چه مقدار آزادی داریم ، بهتر می توانیم تقدیر خود را از نو رقم بزنیم و زندگی خود را با انتظارات خود از زندگی منطبق تر کنیم .این شما هستید که سرنوشت خود را می سازید ، پس سرنوشتی طبیعی و مثبت برای خود بسازید تا بتوانید بیش از پیش بر زندگی خود تسلط پیدا کنید

منبع:funblog.vatanblog.com

/ 0 نظر / 25 بازدید