چگونه به سوی پیروزی گام برداری

) موانع را بشنا سید تا بتوانید مسیر خود را به سوی پیروزی هموار کنید:
هنگامی که مفلوب می شوید، درس بگیرید و به قصد پیروز شدن در مرتبه بعدی راه خود را ادامه بدهید.
2) شهامت آن را داشته باشید که منتقد و سازنده خودتان باشید:
عیوب و ضعف های خود را پیدا کنید و سپس در پی اصلاح آنها بر آیید، زیرا نادیده گرفتن عیوب خود، ضرری جبران ناپذیر به شما وارد خواهد نمود.
3) شانس خود را محکوم نکنید:
چیزی به نام شانس وجود ندارد. بناربراین با مثصر دانستن اقبال خود به هیچ یک از هدف هایتان نخواهید رسید. پس سعی کنید به جای این کار ، هر یک از موانع را مورد بررسی قرار داده و اشکالات را پیدا کنید.
4) پشتکار را با آرامش ترکیب کنید:
دست از تلاش، کوشش و آزمایش و خطا بر ندارید. به هدف خود وفادار بمانید ولی راه های جدید را هم امتحان کنید.
5) هر وضعیتی دو حالت دارد:
هر وضعیتی یک روی خوب و یک روی بد دارد. شما آن روی خوب را پیدا کنید. جنبه های مثبت را ببینید و نا امیدی را از خود دور کنید. ببینید چه پیام مثبتی این وضعیت برای شما داشت.

/ 0 نظر / 19 بازدید