در مورد خودنمایی

اخلاص از شرایط قلبی مهم نماز است و نقطه مقابلش ریاست که آفت بزرگی است. نماز، علاوه بر آنکه باید صورت و ظاهر آن صحیح باشد، باید نیت و انگیزه آن هم خالص و برای خدا باشد و نه اینکه برای تظاهر و جلب توجه مردم باشد.

درمان:

در شناسایی ریا قدری برای معرفت بیشتر باید به کتابهایی که در این باره نوشته شده رجوع شود و برای ریا کننده سه علامت است:

1- در پیش مردم با نشاط، اعمال را انجام دهد.

2- در تنهایی با کسالت انجام می دهد.

3- دوست دارد در تمام کارهایش مردم او را تمجید و تعریف کنند.با دانستن این علامات می بایست کمر همت در ترک آن را بست و تصمیم بر خالص نمودن اعمال، به خصوص عبادت برآییم و قبل از عمل و عبادت، قلب و نیت را از غیر خدا پاک کنیم.

12- دسیسه شیطان:

از مهمترین عوامل حواسپرتی وسوسه شیطان است که نمازگزار را هنگام نماز به دام می اندازد. شیطان دایماً از مجرای نفس اماره و هوای نفس وارد عمل می شود و دایماً انسان را وسوسه می نماید.درمان:

ابتدا می بایست به وجود شیطان، علم و ایمان پیدا کنیم و نقش آن را در عبادت پیدا کنیم و همچنین از خداوند استعاذه بجوییم به جهت پناه بردن به او از شر وسوسه های شیطان و در این استعاذه هم باید صادق باشیم و بر استعاذه مداومت کنیم و آن را در تمام مراحل زندگی به کار بندیم.

منبع:persiclub.com

/ 0 نظر / 30 بازدید