عوامل اصلی در برنامه تحصیلی و تکامل آن

 

3- نیازهای اجتماعی :

 

کارآیی و سودمندی ریاضیات در فعالیتها و حرفه های روزمره نیز در تشخیص این که چه چیزی و در چه هنگامی باید تدریس شود مؤثر مانده است .

 

اصولی برای تدریس ریاضیات :

 

1- حل مسئله یکی از روشهای آموزش ریاضیات است .

 

2- در تدریس ریاضیات باید عواملی که کودکان را به کلاس درس علاقه مند می کند شناخته شود .

 

3- مبنای همه آموزشها باید بر آزمایش استوار باشد . بخصوص آزمایش با مواد کمک آموزشی که ساخته خود کودکان است .

 

4- گفتگو در مورد ریاضیات باید یکی از اهداف آموزش باشد .

 

5- این مفهوم که بسیاری از اندیشه های ریاضیات با هم ارتباط دارند باید گسترش داده شود .

 

6- معناجویی در ریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش مورد توجه قرار گیرد .

 

7- کار گروهی در ریاضیات باید به یک روش معمول تبدیل شود .

 

8- نیازهای متفاوت کودکان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .

 

9- برای کودکان باید فرصتهایی برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود . 10 - پیشرفت کودکان در زمینه ریاضیات باید از طریق آزمونهای کتبی
تشخیص داده شود .

 

شواهد نشان می دهد که در بیشتر مدارس به جای آنکه به کتابهای متعدد رجوع کنند یا حتی آنها را متناسب با نیازهای گروهی یا فردی تغییر دهند تنها از یک کتاب درسی برای همه دانش آموزان استفاده می کنند . کتابهای درسی زمینه یا چهارچوب را فراهم می کند که از طریق آن می توانید برنامه ریاضی محکم و استوار تدارک ببینید . از طریق انجام آزمایش ، فعالیتهای کلاسی و مواد آموزشی دست ساز می توان به آموزش ریاضیات یاری کرد .

 

گواهی به تأثیر تکنولوژی در مدارس :

 

1- امروزه هر کتاب درسی مرجعی که درباره ریاضیات مقدماتی باشد ، حاوی فعالیتهایی با ماشین حساب و کامپیوتر برای استفاده دانش آموزان است .

 

2- چهارمین ارزشیابی ملی از ریاضیات نشان می دهد که 80 % از دانش آموزان کلاس سوم ،  90 % از دانش آموزان کلاس پنجم یا خود دارای یک ماشین حساب هستند یا به آن دسترسی دارند .

 

3- میکرو کامپیوترها ، هم در مدارس و هم در منازل یافت می شوند . در حال حاضر تقریبا" همه مدارس دست کم یک کامپیوتر در اختیار دارند .

 

 

 

شایعات در زمینه ماشین حساب :

 

1- استفاده از ماشین حساب به فکر کردن نیازی ندارد .

 

2- ماشینهای حساب به پیشرفت ریاضی دانش آموزان صدمه می زند .

 

 

 

نظریاتی در مورد ماشین حساب :

 

1- از ماشینهای حساب باید وقتی که به وجود آنها احتیاج دارید بهره برداری کرد .

 

2- ماشینهای حساب باید در برخی از آزمونها مورد استفاده قرار گیرد .

 

سواد کامپیوتری چیست ؟

 

عقیده عمومی بر این است که برنامه های ریاضیات فرصتهای طبیعی فراوانی را برای به کارگیری کامپیوتر فراهم می آورند . سواد کامپیوتری باید درکی کلی از تواناییها و ناتواناییهای کامپیوتر ایجاد کند .

 

روشهای صحیح مطالعه :

 

یکی دیگر از مواردی که زمینه ساز افت تحصیلی در درس ریاضیات دوره ابتدایی و سایر دروس است نداشتن برنامه ریزی درست و اساسی از جانب دانش آموزان است . چنانچه معلمین پیرامون برنامه ریزی آموزشهایی را به دانش آموزان بدهند ، خود باعث بوجود آمدن نظم و ترتیب در امر تحصیل و بدنبال آن موقعیت تحصیلی خواهد شد .

منبع:javananazadshahr.blogfa.com

/ 0 نظر / 127 بازدید